Od září zahajuje oddíl pro mladší kluky – vlčata – Desítka

Skautský oddíl pro kluky ve věku 7 až 10 let je hlavně o nových zážitcích a kamarádech. To bude Desítka!

Kluky povedou zkušení vedoucí, kteří umí změnit oddíl v opravdovou partu. Dětí zažijí a prožijí postupně spoustu her, kreativních aktivit i sportovních akcí. A to v každém ročním období.

V září 2020 zahájil činnost nový oddíl vlčat. Do oddílu chodí kluci, kteří navštěvují 1. až 5. třídu základní školy (možnost přestupu z oddílu Medvíďat – chlapci), což jsou Vlčata.

Program oddílu je přizpůsoben potřebám a věku dětí. Od září do června se kluci schází každý týden na družinových schůzkách, každý měsíc podnikají jednodenní nebo víkendové výpravy. V programu oddílu nechybí hry, sportovní aktivity, dovednostní a rukodělné činnost, pobyt a pohyb v přírodě nebo poznávání našeho města i okolí. Ze skautské praxe pak postupně budeme poznávat táboření, přírodu a skautské dovednosti. Na naší cestě nás budou prováze příběhy Knihy džunglí. Na jaře vyjedeme na týdenní jarní tábor, v létě potom na čtrnáctidenní letní tábor.

Schůzky oddílu

!!! POZOR: SCHŮZKY PROBÍHAJÍ DO ODVOLÁNÍ VENKU !!!

oddílová schůzka: ČTVRTEK 16:15 – 18:00 (klubovna č. 4)

Klubovny: Skautský dům, SNP 1191, Most 434 01

Komunikační kanály oddílu, … aneb najdete nás a můžete sledovat či kontaktovat na: