Více jak 1100 dětí vyrazilo nebo ještě vyrazí během letošních letních prázdninách na některý z 21 pobytových nebo příměstských táborů, které pořádali nebo spolupořádali skauti na Mostecku. A to i přesto, že také tyto letní prázdniny byly poznamenány nemálo hygienickými pravidly a omezeními a do poslední chvíle panovala nejistota, zda-li vůbec nějaké prázdninové aktivity budou moci být pořádány, resp. s jakými pravidly. A nutné nečekané změny přináší letos i počasí, které způsobilo nutnost změny místa konání dvou skautských táborů doslova ze dne na den.

Prázdninovým táborů předcházel koncem června tzv. „minitábor“ předškolních dětí, z oddílu Medvíďata, čtyřdenní pobyt v Orasíně na Chomutovsku. Minitábor je jakousi ochutnávkou budoucích skautských aktivit, které na děti čekají, po přechodu do skautských oddílů střediska.

Tábořiště v Nových Hamrech v Krušných horách na Karlovarsku bylo po dobu pěti týdnů zázemím celkem dvou turnusů tradičních skautských táborů. Na tábořišti se tak postupně během prázdninových týdnů vystřídaly dětské skautské oddíly – Dravci z Mostu a náš rakovnický oddíl Fénix. Toto „naše“ tábořiště pak ještě využili karlovarští vodní skauti pro svůj letní tábor.

Oddíly Čtyřlístek a Sedmikrásky měly vyrazit celkem na 4 týdny do lokality nedaleko u obce Liboc na Kraslicku. Tábořiště však počátkem července vyplavila voda a nebylo možné jej využít. Vlčata a skauti, kluci ze Čtyřlístku, tak vyrazili na nové místo poblíž Svatoslavy u Jihlavy, světlušky a skautky, děvčata ze Sedmikrásek, pak sehnali náhradní místo pro konání tábora v Kryštofových Hamrech na Chomutovsku. Poslední lokalitou, kam vyrazili mostečtí skauti na svůj letní tábor, byly Dolní Kladiny u obce Žirov na Pelhřimovsku. Sem zamířili děvčata, skautky a světlušky, ze Šídel spolu s novým oddílem chlapců, vlčat, Desítkou.

Ve spolupráci se ZO OS Kovo Buzuluk Komárov, Scholou Humanitas, ekocentrem VIANA a Centrem Radost Most se mostečtí skauti podíleli poskytnutím zázemí Skautského domu, materiálním a finančním zajištěním pro pořádání táborů či spoluvedením čtyř pobytových táborů a 11 turnusů táborů příměstských (tzv. kempů, letos podpořených z dotace MŠMT). Více jak stovka dětí tak na začátku prázdnin vyrazila na tradiční tábor ve Smetanově Lhotě na Písecku, další téměř stopadesátka pak na Kálek na Chomutovsku a více jak tři stovky dětí využilo nabídku příměstských táborů pořádaných v Mostě a v Litvínově.

Na kluky a holky čekal na táborech nabitý program. Aktivity pobytových táborů byly často zarámované celotáborovou hrou, která je postavená na dětské fantazii. Na táborech tak probíhal příběh motivovaný Kouzelnou lucernou, cestovatelskými příběhy, ale například i aktivity inspirované známými televizními pořady Survivor nebo Pevnost Boyard. Nechyběl, samozřejmě, také „běžný táborový skautský program“ spojený s rozvojem dovedností pro pobyt v přírodě, orientaci v terénu, dorozumíváním, schopností uvařit si nebo přespat pod širákem, spojený s putováním a pobytem v lesích a v terénu. Nechyběl sport, koupání, množství rukodělných aktivit a vyrábění a relaxační hry a aktivity. Ve všech těchto činnostech se projevují důležité principy skautingu: kluky a holky vede k samostatnosti, přebírání odpovědnosti a spolupráci ve skupině. Díky intenzivnímu programu, který kombinuje hry, sport, zábavu i povinnosti také děti snadno zapomenou na mobily i počítače.

Letošní prázdniny byly specifické a táborové aktivity probíhaly ještě v doznívající atmosféře koronavirové pandemie. Na našich táborech se tak promítla opatření stanovená hygieniky. V areálech bylo dostatečné množství pitné vody, desinfekce, byla přijata režimová opatření spojená s dělením do skupin (pokud byl tábor větší), táboroví vedoucí zajistili pravidelný režim úklidu, měření teploty a zvýšenou nutnost desinfekce v areálu tábora nebo v místě konání aktivit. Všechny naše tábory také bez problému prošly kontrolní návštěvou hygieniků.

Příměstské a pobytové tábory Centra Radost, ekocentra VIANA a Scholy Humanitas, o které byl letos velmi velký zájem, díky podpoře MŠMT, pak nabídly (nebo ještě nabídnou) dětem pestrý a atraktivní program naplněný výlety do blízkého či vzdálenějšího okolí, poznávacími exkurzemi, badatelskými, sportovními či rukodělnými aktivitami.

Tábory 2021 pořádané nebo spolupořádané mosteckými skauty:

Skautské letní tábory

 • oddíl Medvíďata (17.-20.6., minitábor v Orasíně)
 • dívčí oddíl Šídla (31.7. – 14.8. tábor v Žirově u Pelhřimova)
 • oddíl Dravci (3.-24.7. tábor v Nových Hamrech)
 • oddíl Čtyřlístek (18.7.-1.8., tábor ve Svatoslavi u Jihlavy)
 • dívčí oddíl Sedmikrásky (1.8.-13.8., tábor v Kryštofových Hamrech u Vejprt)
 • oddíl vlčat Desítka (31.7. – 14.8. tábor v Žirově u Pelhřimova)
 • oddíl Fénix Rakovník (7.-21.8., tábor v Nových Hamrech u Nejdku)

Tábor spolupořádaný ve spolupráci se ZO OS KOVO Buzuluk Komárov

 • LDT Smetanova Lhota – 1.turnus, Smetanova Lhota (3. -17.7.)

Pobytové tábory Centra Radost Most

 • Pobytový tábor, Kalek (4.-10.7.)
 • Tábor Víly a divoženky, Kalek (11.-17.7.)
 • Tábor Mezi Vlky, Kalek (18.7.-24.7.)

Příměstské tábory a letní kempy Centra Radost Most (podpořeno z dotace MŠMT)

 • turnus (12.7.-16.7.), 2.turnus (19.7.-23.7.), 3.turnus (26.7.-30.7.), 4.turnus (2.8.-6.8.), 5.turnus (9.8.-13.8.), 6.turnus (23.8.-27.8.), 7.turnus (24.8.-28.8.)

Příměstské tábory a letní kempy Scholy Humanitas a Centra ekologické výchovy VIANA (podpořeno z dotace MŠMT)

 • Příměstský tábor Scholy Humanitas (7.-16.7.)
 • „POTAB“ Poznávací tábora ekocentra VIANA (16.-20.8.)
 • „BATAB“ Badatelský tábor ekocentra VIANA (23.-31.8.)

V závěru prázdnin se v Líčově na Kaplicku uskuteční týdenní vzdělávací kurz pro budoucí dobrovolníky, kteří budou působit v rámci skautských oddílů. Vzdělávací akce, tzv. čekatelského a vůdcovského kurzu, se zúčastní celkem 50 skautů a skautek, starších 15-ti let, z celé republiky. Program složený z aktivit, seminářů, týmových her a úkolů, připravuje pro účastníky další více jak desítka zkušených lektorů.

Celostátní vzdělávací kurz ČLK Enter a VLK Quo vadis pořádaný mosteckými skauty

 • Líčov u Kaplice (13.8.-22.8.)

V průběhu srpna jsou realizovány opravy a rekonstrukce na novém Skautském domě v Mostě. Díky podpoře MŠMT, Ústeckého kraje, Statutárního města Mostu, společnostem NET4GAS, VEOLIA, ČSOB, AirProduct, Nadaci ČEZ a Skautské nadaci Jaroslava Foglara budou provedeny stavební práce, rekonstrukce a opravy za více jak 360 tisíc korun. Půjde zejména o:

 • Výměnu klempířských prvků na části objektu
 • Výměnu hromosvodů
 • Dokončení stavbu venkovní klubovny/altánu
 • Nejnutnější oprava říms a fasády objektu