Okresní rada Junáka

Střediska jsou seskupena do okresů (řídícími orgány jsou ORJ – okresní rady Junáka) a ty poté do krajů (řídícími orgány jsou analogicky KRJ – krajské rady Junáka).

Funkcí okresů je koordinovat výchovnou činnost podřízených jednotek a vytvářet organizační, finanční zázemí a poskytovat podporu nižším organizačním jednotkám. Skautské okresy mají vlastní právní subjektivitu.

Okresní rada Junáka v Mostě sdružuje v současné době 3 skautská střediska s oddíly v Mostě, Litvínově, Lounech a v Rakovníku:

Okresní rada

Okres vede okresní rada, které předsedá předseda ORJ (Statutární orgán). Okresní rada je volená sněmem okresu, který se koná jednou za tři roky.

Michal Tarant – Majkl
předseda ORJ

Roman Lošťák – Bobr
místopředseda ORJ

David Malát – Králík
1. volený člen rady (hospodář ORJ)

Petr Gnida – Bačky
2. volený člen rady

Veronika Dobiášová – Verunka
volená členka

Michal Tarant – Majkl
zástupce střediska MOST

Michal Uhlíř – Máček
zástupce střediska LITVÍNOV

František Pospíšil – Pošťák
zástupce střediska LOUNY

Tomáš Forejt – Tom
volený člen

Gabriel Sýkorová
volená členka

Jednání okresní rady

Jednání okresní rady – jednání okresní rady se zpravidla koná ve čtvrtek od 18 hodin a místa konání se střídají mezi jednotlivými středisky v okrese.

 • rok 2010 – 22. 11. (sněm), 22. 11.

 • rok 2011 – 14. 2., 16. 5., září 2011

 • rok 2012 – 9. 1., 23. 1. (sněm), 27. 2., 26. 3., 28. 4., 28. 5., 18. 6., 8. 8., 6. 9., 12. 9., 17. 9., 26. 9., 31. 10.

 • rok 2013 – 24.1., 28. 3., 30.5, 12.9., 14. 11. (sněm)

 • rok 2014 – 13.2., 13.5., 6.11.

 • rok 2015 – 8.1., 5.2. 3.3., 8.10.

 • rok 2016 – 14.1., 13.9., 22.11. (sněm)

 • rok 2017 – 14.3., 16.5., 21.9.

 • rok 2018 – 23.1., 25.9.

 • rok 2019 – 28.3., 7.11. (sněm)

 • rok 2020

Revizní komise

Je kontrolním orgánem.

Revizní komisi tvoří předseda a dva členové. Jedná se o nezávislé kontrolní orgány a členové komise nesmí být členy okresní rady, mají pouze poradní hlas. Revizní komise sleduje dodržování celé řady předpisů. 

Tomáš Novotná – Čaryfuk
předseda revizní komise

Ladislav Vrabec – Láďa
člen revizní komise

Lenka Viktorová
člen revizní komise

Kontaktní a fakturační údaje

Junák – český skaut, okres Most, z. s.

se sídlem Slovenského národního povstání 1191, 434 01 Most

Statutární zástupce organizace: Ing. Michal Tarant
Doručovací adresa pro písemný kontakt: Michal Tarant, CEV VIANA při Schola Humanitas, Ukrajinská 379, 436 01 Litvínov
Kontaktní adresa: Michal Tarant, Nová Ves v Horách 170, 435 45
Mobil: +420 773 569 142
E-mail: michal.tarant@skaut.cz

IČ: 622 08 926
DIČ: CZ-622 08 926
zapsaný v registru spolků u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L659

Bankovní spojení: Fio banka, a.s. – č. ú.: 2301145085/2010