Více jak 620 dětí vyrazilo i o těchto letních prázdninách na některý ze 17 pobytových nebo příměstských táborů, které pořádali nebo spolupořádali mostečtí skauti. Bylo tomu i přesto, že letošní prázdniny jsou z důvodu koronavirové pandemie poznamenány nemálo hygienickými pravidly a omezenímy a do poslední chvíle panovala nejistota, zda-li vůbec nějaké prázdninové aktivity budou moci být pořádány.

Tábořiště v Nových Hamrech v Krušných horách na Karlovarsku bylo po dobu sedmi týdnů zázemím celkem tří turnusů tradičních skautských táborů. Na tábořišti se tak postupně během prázdninových týdnů vystřídaly tři dětské skautské oddíly – Šídla a Dravci z Mostu a náš rakovnický oddíl Fénix. To ale nebylo vše, v lokalitě nedaleko Nových Hamrů, poblíž obce Liboc na Kraslicku pak měsíc tábořily kluci a holky z oddílů Čtyřlístek a Sedmikrásky. Nejmladší Medvíďata (předškolní děti) si pak svůj tábor prožili již v červnu v Orasíně.

Ve spolupráci se ZO OS Kovo Buzuluk Komárov a Centrem Radost Most se mostečtí skauti podíleli poskytnutím zázemí Skautského domu, materiálním zajištěním pro pořádání táborů či spoluvedením čtyř pobytových táborů a 7 turnusů táborů příměstských. Více jak stovka dětí tak na začátku prázdnin vyrazila na tradiční tábor ve Smetanově Lhotě na Písecku, další téměř stopadesátka pak na Kálek na Chomutovsku a bezmála dvě stovky dětí využilo nabídku příměstských táborů pořádaných v Mostě.

Na kluky a holky čekal na táborech nabitý program. Aktivity pobytových táborů byly často zarámované celotáborovou hrou, která je postavená na dětské fantazii. Na táborech tak probíhal příběh motivovaný Kouzelnou lucernou, vesmírnými příběhy a cestováním v galaxii, ale i „běžný táborový skautský program“ spojený s rozvojem dovedností pro pobyt v přírodě, orientaci v terénu, dorozumíváním, schopností uvařit si nebo přespat pod širákem, spojený s putováním a pobytem v lesích a v terénu. Nechyběl samozřejmě sport, koupání, množství rukodělných aktivit a vyrábění a relaxační hry a aktivity. Ve všech těchto činnostech se projevují důležité principy skautingu: kluky a holky vede k samostatnosti, přebírání odpovědnosti a spolupráci ve skupině. Díky intenzivnímu programu, který kombinuje hry, sport, zábavu i povinnosti také děti snadno zapomenou na mobily i počítače.

Letošní prázdniny byly specifické a táborové aktivity probíhaly v atmosféře koronavirové pandemie. Na našich táborech se tak promítla opatření stanovená hygieniky. V areálech bylo dostatečné množství pitné vody, desinfekce, byla přijata režimová opatření spojená s dělením do skupin (pokud byl tábor větší), děti se letos nepodíleli na přípravě jídla, táboroví vedoucí zajistili pravidelný režim úklidu, měření teploty a zvýšenou nutnost desinfekce v areálu tábora nebo v místě konání aktivit. Všechny naše tábory také bez problému prošly kontrolní návštěvou hygieniků.

Příměstské tábory, o které byl letos velmi velký zájem, pak nabídly dětem pestrý a atraktivní program naplněný výlety do blízkého či vzdálenějšího okolí, poznávacími exkurzemi, sportovními či rukodělnými aktivitami.

Tábory 2020 pořádané nebo spolupořádané:

Skautské letní tábory

 • oddíl Medvíďata (11.6.-14.6., minitábor v Orasíně)
 • dívčí oddíl Šídla (4.7.-18.7. tábor v Nových Hamrech)
 • oddíl Dravci (18.7.-8.8. tábor v Nových Hamrech)
 • oddíl Čtyřlístek (18.7.-1.8., tábor v Liboci)
 • dívčí oddíl Sedmikrásky (2.8.-15.8., tábor v Liboci)
 • oddíl Rakovník (8.8.-22.8., tábor v Nových Hamrech)

Tábor spolupořádaný ve spolupráci se ZO OS KOVO Buzuluk Komárov

Pobytové tábory Centra Radost Most

 • Pobytový tábor, Kalek (19.7.-25.7.)
 • Tábor Víly a divoženky, Kalek (26.7.-1.8.)
 • Tábor Mezi Vlky, Kalek (12.7.-18.7.)

Příměstské tábory Centra Radost Most

 • turnus (1.7.-3.7.), 2.turnus (6.7.-10.7.), 3.turnus (13.7.-17.7.), 4.turnus (20.7.-24.7.), 5.turnus (27.7.-31.7.), 6.turnus (10.8.-14.8.), 7.turnus (24.8.-28.8.)

V závěru prázdnin se v Kryštofových Hamrech na Chomutovsku uskuteční týdenní vzdělávací kurz pro budoucí dobrovolníky, kteří budou působit v rámci skautských oddílů. Vzdělávací akce, tzv. čekatelského kurzu, se zúčastní celkem 30 skautů a skautek, starších 15-ti let, z celé republiky. Program složený z aktivit, seminářů, týmových her a úkolů, připravuje pro účastníky další více jak desítka zkušených lektorů.

Celostátní vzdělávací kurz ČLK Enter pořádaný mosteckými skauty

 • Kryštofovy Hamry (14.8.-23.8.)

V průběhu srpna jsou realizovány opravy a rekonstrukce na novém Skautském domě v Mostě. Díky podpoře MŠMT, Ústeckého kraje, Statutárního města Mostu, společnostem NET4GAS, AVAST a Skautské nadaci Jaroslava Foglara budou provedeny stavební práce, rekonstrukce a opravy za více jak 465 tisíc korun. Půjde zejména o:

 • Výměnu 13 ks střešních oken
 • Dokončení výměny vodoinstalace v druhé části objektu
 • Obnovu nástěnných vodovodních baterií v celém objektu
 • Přípravy na stavbu venkovní klubovny/altánu
 • Revitalizace vnitřních prostorů kluboven – nástěnné fotografie
 • Dokončení obnovy kuchyně a společné místnosti
 • Nejnutnější oprava říms a fasády objektu
 • Oprava a rekonstrukce pojezdové vstupní brány do areálu objektu