8. oddíl Uroboros

Oddíl pro dospělé členy Junáka, kteří nejsou registrovaní v dětských oddílech. Členové oddílu Uroboros se aktivně podílejí na vedení a správě okresu a střediska v Mostě, na provozu a běžném chodu Skautského domu (zajištění oprav, brigád, pronájmů, realizace projektů, aj.), pomoc s realizací místních, regionálních nebo celostátních akcí.

Program oddílu je dále členy vytvářen nárazově a jedná se o kulturní či sportovní akce, o vandry či víkendové pobyty.

Setkávání oddílu

Setkávání členů oddílů probíhá zpravidla 1 x do měsíce.

Klubovny: Skautský dům, SNP 1191, Most 434 01

Vedení oddílu

Ivana Tarantová – Aifelovka
vedoucí oddílu

mobil: +420 605 032 069
e-mail: aifelovka@gmail.com

Z našich akcí