Ke konci ledna každého roku, tak jako v jiných organizacích, dochází k registraci členů. A mostečtí skauti mohou, opět po roce, říct: „Rostli jsme! A to dokonce nejvíce, nejpočetněji, za 32 roků novodobé historie.“

Některý ze šesti skautských oddílů v Mostě nebo oddíl v Rakovníku tak letos navštěvuje více jak 280 dětí, o které se stará a program pravidelně připravuje bezmála čtyřicítka vedoucích, dospělých dobrovolníků. Skautů v Mostě je tak v roce 2022 celkem 317.

I přes nepříznivé podmínky, které panovaly v počátku roku 2021, pro tradiční fungování skautských oddílů je členská základna střediska po roce opět o něco vyšší. Mostecké skautské středisko má k 31.1.2022 celkem 317 členů. To je o 55 více než v roce minulém. Celkem je ve skautském středisku v Mostě registrováno 9 oddílů, z toho jeden působí v Rakovníku.

To vše v nepříliš ideální době a v obtížných podmínkách, kdy část minulého roku nemohl probíhat plnohodnotný program. To vše díky skvělým a obětavým vedoucím, kterým patří velké poděkování za přípravu programu „na dálku“ na jaře 2021 a za přípravu a realizaci bezmála 22 příměstských nebo pobytových letních skautských táborů nebo táborů pro veřejnost. Snad se vše brzy dostane do normálnějších kolejí a bude možné připravovat skautský program naplno, bez omezení spojená s koronavirovými opatřeními.

Děkujeme také všem rodičům, za projevenou důvěru, za přízeň a podporu!

Rok 2021 byl po všech stránkách jiný. Skautská činnost, tak jako většina dalších činností, byla z velké části jarních měsíců omezena či pozastavena. Vydařené pak byly letní měsíce naplněné tradičními tábory, příměstskými tábory, letními kempy, puťáky nebo vzdělávacími akcemi. Téměř „normálně“ pak lze fungovat od září a již pravidelně probíhají každodenní schůzky nebo víkendové výpravy.

Zájem o skautování nás velice těší a to i v tomto těžkém období. Zároveň jsme si vědomi, že na nás také klade vysoké požadavky – udržet a zvyšovat kvalitu našeho programu, vychovat a vzdělat dostatek odpovědných a kvalifikovaných vedoucích, držet krok s dobou a nabízet dětem dobrodružný, zajímavý a moderní program.

Mostecko ale nejsou jen „mostečtí“ skauti. Skautská střediska a oddíly, sdružená v rámci tzv. „Skautského okresu Most“ fungují také v Litvínově, Meziboří, v Lounech a v Rakovníku. Celý okres pak v roce 2022 také člensky roste a zahrnuje bezmála 500 skautů a skautek, kluků a holek, které zaujal program skautských oddílů.

Tip na další informace: