10. oddíl vlčat

V září 2020 zakládáme ve středisku nový oddíl vlčat. Do oddílu chodí kluci, kteří navštěvují 1. až 5. třídu základní školy (možnost přestupu z oddílu Medvíďat – chlapci), což jsou Vlčata.

Program oddílu je přizpůsoben potřebám a věku dětí. Od září do června se kluci schází každý týden na družinových schůzkách, každý měsíc podnikají víkendové výpravy. Program oddílu je složen z oddílových schůzek a jednodenních či vícedenních výprav, kde nebudou chybět hry, sportovní aktivity, dovednostní a rukodělné činnost, pobyt a pohyb v přírodě nebo poznávání našeho města i okolí. Na jaře vyjedeme na týdenní jarní tábor, v létě potom na čtrnáctidenní letní tábor.

Pro případné přihlášení dětí kontaktujte vždy vedoucího oddílu!

Schůzky oddílu

Schůzky oddílu:

oddílová schůzka: ČTVRTEK 16:00 – 18:00 (klubovna č. 4)

Klubovny: Skautský dům, SNP 1191, Most 434 01

Vedení oddílu

Michal Tarant – Majkl
vedoucí oddílu

mobil: +420 773 569 142
e-mail: michal.tarant@skaut.cz

Z akcí, táborů a výletů

Aktuality