Partneři střediska

Jako středisko „Oheň“ Most nebo skautský okres Most spolupracujeme nebo jsme partnery různých jiných organizací, sdružení či vzdělávacích skautských kurzů.

Seznam partnerů

Skautský Institut v Mostě

Mostecká pobočka Skautského institutu. Jsme most mezi zajímavými tématy a lidmi, Naše programy jsou určeny pro širokou veřejnost a rádi se s Vámi na nich setkáme! Hlavní téma SI most je „MY – naše město, naše místo“.

Skautský archiv – expozitura Kraje Přemysla Oráče

Expozitura má na starosti ukládání pokladů skautské minulosti či archivních historických dokumentů středisek a oddílů napříč celým skautským Krajem Přemysla Oráče. Krajskou expozituru má na starosti Tomáš Novotný – Čáryfuk. Pokud máte něco skautského, co byste chtěli archivovat, nebo konzultovat právě s Čáryfukem, kontaktovat ho můžete skrze mail.

Skautská nadace Jaroslava Foglara

Skautská nadace Jaroslava Foglara podporuje činnost skautských organizací a skupin. Od roku 2002 přispívá zejména na nákup a opravy skautských kluboven, tábořišť a jiných nemovitostí. Svoji činnost nadace financuje z darů osob i firem. Zvláštním a hluboce ceněným zdrojem prostředků jsou dědictvím ze závětí odcházejících skautů. Nejznámější z nich je po dědictví po skautském vůdci a spisovateli Jaroslavu Foglarovi.

Skautská nadace Jaroslava Foglara významně podpořila úsilí mosteckých skautů získat do svého vlastnictví Skautský dům v Mostě a poskytla úvěr na nákup nemovitosti, jež nyní mostečtí skauti vlastní.

Junák – český skaut, Kraj Přemysla Oráče, z. s.

Všechna skautská střediska či okresy v Ústeckém kraji zastupuje krajská rada Kraje Přemysla Oráče. Kraj zaštiťuje různé krajské akce, krajská kola Závodů vlčat a světlušek nebo Svojsíkova závodu pro skauty.

Skautský dům v Mostě, o. p. s.

Hlavním cílem společnosti je podpora ideálů, myšlenek a cílů skautského hnutí. Společnost působí na území České republiky, ale vyhledává i spolupracující podobně zaměřené aktivity v zahraničí a využívá rozsáhlé mezinárodní sítě kontaktů. Svou přítomností v regionu bude pro skautské hnutí přinášet možnosti podpory a rozvoje. V rámci naplnění svého hlavního cíle, podpory skautského hnutí v České republice, bude společnost poskytovat obecně prospěšné služby.

  • poskytování poradenství, konzultací, služeb a informací týkajících se dotačních programů pro práci s mládeží, technické a strukturální podpory činnosti, provozu základen a kluboven pro potřeby skautského hnutí a volnočasových aktivit dětí a mládeže

  • pořádání a realizaci vzdělávacích, výchovných, volnočasových, kulturních, praktických a sportovních akcí

  • vydávání vzdělávacích, výchovných, metodických a dalších materiálů a publikací

  • pořádání kurzů a školení

  • technickou a materiální podporu činnosti, provoz kluboven, základen, tábořišť i vzdělávacích center

  • podporu a péči členů skautského hnutí

Centrum Radost, z. s.

Cílem centra je kvalitní péče o volný čas dětí a mládeže, dospělých, seniorů, sdružování lidí se stejnými zájmy. Pořádají různé besedy, motivační setkání, semináře, tvořivé dílny, příměstské a pobytové tábory a spousty dalších aktivit pro všechny věkové kategorie.

Mostecké neziskové organizace

Město Most komunitně plánuje rozvoj sociálních služeb, služeb navazujících a prorodinných a volnočasových aktivit již od konce roku 2005, kdy započaly přípravy prvního komunitního plánu. V současné době má město již svůj třetí komunitní plán, a to na roky 2015-2018. Naše středisko je součástí – a aktivně se účastní všech aktivit – v rámci skupiny č. 3 „Volnočasové a prorodinné aktivity“ – akcí, projektů a aktivit, jež jsou v rámci komunitního plánování v našem městě připravovány.

V současné době běží procesy komunitního plánování v rámci projektu:

Rozvoj a podpora procesů komunitního plánování obce s rozšířenou působností Most, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/000.6553

Tento projekt je podpořen z Evropského finančního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Asociace nestátních neziskových organizací Ústeckého kraje, z. s.

ANNOÚK sdružuje fyzické a právnické osoby neziskového sektoru na základě demokracie a dobrovolnosti, nezávisle na politických stranách a hnutích. ANNOÚK plně respektuje svrchovanost a samostatnost všech svých členů v souladu s jejich stanovami a není jím žádným způsobem nadřízena.

Rotary International Distrikt 2240  Česká republika a Slovenská republika, z.s.

Rotary International, nejstarší servisní klubová organizace na světě, čítá více než 33 000 Rotary klubů působících ve více než 200 zemí a geografických oblastí. Jeji členové tvoří celosvětovou síť podnikatelských a odborných vůdčích osobností – mužů i žen, kteří dobrovolně věnují svůj čas a schopnosti ve prospěch služby druhému, a to jak v rámci vlastní obce, tak i v mezinárodním měřítku.

Po celou dobu historie Rotary se uplatňuje několik základních principů, jimiž se rotariáni řídí při dosahování ideálu služby a pomoci za respektování vysokých etických norem.

Rotary klub Most sdružuje členy zejména z měst Most a Litvínov. Vzhledem k tomu, že byl prvním klubem v Ústeckém kraji (a dosud jediným [2013]), tak jeho členové bydlí i v Teplicích, Litoměřicích či Libochovicích. Pravidelná týdenní setkání se uskutečňují na hradě Hněvíně, který se tyčí nad městem Most. Jednou měsíčně obvykle druhé pondělí v měsíci se však tato setkání mění na rotariánský oběd v restauraci „Na Resslu“.

Cílem Rotary, poprvé formulovaným v roce 1910 a rozvíjeným po další léta, během nichž se poslání Rotary rozšiřovalo, je rozvíjet ideál služby jako základny cenné iniciativy, obzvláště pak podporovat a pěstovat:

  1. Rozvoj vědomostí o tom, kde lze službu a pomoc poskytnout.
  2. Dodržování vysokých etických zásad v podnikání a ve všech profesích, respektování významu všech užitečných zaměstnání a vyzvednutí profese každého rotariána jako vhodné příležitosti poskytnout službu a pomoc celé společnosti
  3. Rozvíjení ideálu služby a pomoci v osobním životě, v povolání i v zapojení každého člena klubu do života obce.
  4. Dobrou vůli, směřující k mezinárodnímu porozumění a míru prostřednictvím všech, které spojuje ideál ochoty ke vzájemné pomoci a službě.

Rotaract club Most, z. s.

Rotaract club Most je servisní organizace založená roku 2016, která sdružuje mladé lidi a je součástí celosvětové sítě Rotaract klubů sdružené pod Rotary International. Mostecké skautské středisko úzce spolupracuje na několika akcích s Rotarack clubem v Mostě – Vánoční svařák, Florbalový turnaj, aj.

Letní dětský tábor Smetanova Lhota – 1.turnus

Dětský tábor ve Smetanově Lhotě vznikl v šedesátých letech minulého století. Jako pionýrský tábor byl  provozován odborovou organizací (tehdy ROH) Buzuluku Komárov, což je strojírenský podnik (gumárenské   stroje), slévárna (lavičky, sloupy veř.osvětlení, ploty, brány), výroba pístních kroužků atp. v Komárově,  nedaleko Hořovic (u Berouna). Vlastní tábor prošel několika úpravami a v osmdesátých letech minulého století celkovou rekonstrukcí a modernizací. Tábor se vždy využíval i pro rodinou rekreaci pracovníků mateřského podniku.

V roce 2003 prošel rozsáhlou rekonstrukcí po katastrofálních povodních roku 2002. Tehdy z 15 chat, budovy sociálek a čističky  na svém místě zůstalo pět chat a torzo čističky a sociálek. Ohromným úsilím se podařilo tábor prakticky postavit nový a 1.7.2003 přijely děti na prázdniny.

Děti z Mostecka do Smetanovy Lhoty prvně vyrazily na tři turnusy o prázdninách v roce 1993. Byl tehdy náhradou za uzavřený tábor Chemopetrolu Na Kobyle ve Vráži u Písku. Ten rok byl provozovatelem tábora Chemopetrol, celý objekt byl od Odborové organizace Buzuluku pronajat.  Následující rok Chemopetrol organizoval tábor, mimo jiných, ve Svoru. Tam byly dva turnusy po cca 210 dětech. V roce 1995 se děti z Chemopetrolu vrátily do Smetanovy Lhoty. Chemopetrol zde organizoval tři turnusy po 110 dětech v pronajatém objektu s tím, že chod areálu a kuchyně byl v režii majitele. Od roku 2004 tábor organizuje majitel -Odborová organizace Buzuluku Komárov s tím, že dva turnusy nabízí z tradice či ze známosti dětem z Mostecka. Od roku 2012 je spolupořadatelem 1.turnusu tábora mostecké skautské středisko.

Komunitní plánování sociálních služeb a prorodinných aktivit

Město Most komunitně plánuje rozvoj sociálních služeb, služeb navazujících a prorodinných a volnočasových aktivit již od konce roku 2005, kdy započaly přípravy prvního komunitního plánu. V současné době má město již svůj čtvrtý komunitní plán, a to na roky 2019-2022. V současné době běží procesy komunitního plánování v rámci projektu: Rozvoj a podpora procesů komunitního plánování obce s rozšířenou působností Most, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/000.6553.

Tento projekt je podpořen z Evropského finančního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Fotografie ze setkávání