Uskutečněné projekty

Naše nové prostory prošly také rozsáhlou rekonstrukcí a „zvelebením“ – 1.fáze (k 31.12.2017)

 • Kompletně bylo vše vymalováno – prostory pro oddíly střediska

 • Nové klubovny byly „zabydleny“ oddíly k obrazu svému

 • Vznikla místnost střediskového zázemí

 • V klubovnách je k dispozici Wi-Fi síť, možnost tisku

 • Byly vyměněny některé nefunkční hlavice na topných tělesech

 • Některá okna prošla nutnou údržbou

Pokračování rekonstrukcí – 2.fáze (k 31.10.2018)

 • Bylo rekonstruováno a vybaveno nové soc. zázemí (WC a umývárny) v 1.patře a sprcha (financování: podpora společnosti United energy, Innogy)

 • Došlo k výměně oken v celém prostoru, který ve Skautském domě využívají oddíly pro svou činnost (financování: dotace 2 x Junák – opravy, dotace Statutární město Most)

 • Proběhla úprava/spojení 2 menších kluboven v jednu větší, pro oddíl Šídla (financování: vlastní zdroje, sbírka Darujme.cz)

 • Byly vymalovány společné prostory Skautského domu (financování: vlastní zdroje, sbírka Darujme.cz)

 • Převzali jsme prostory po býv. nájemci a vytvořili zázemí pro fungování Centra Radost – rekonstrukce prostorů (vymalování), úprav kuchyňky, WC, nákup nábytku (financování: prostředky Centra Radost, sbírka Darujme.cz)

 • Kompletně bylo vše podruhé vymalováno – prostory pro oddíly střediska, nově prostor Centra Radost, šatny a místnosti pro rodiče Kompletně bylo vše vymalováno – prostory pro oddíly střediska

 • Vybudování šatny a zázemí pro celý dům, instalace botníků (financování: vlastní zdroje, dar rodičů)

 • Základy vybudování venkovní klubovny/altánu (financování: vlastní zdroje, podpora Rotary a Rotarack)

V září 2018 jsme převzali další prostory pro svou činnost, dříve využívané nájemcem pro komerční využití. V nových prostorách bude působit spřátelené Centrum Radost, z. s., jež bude nabízet kroužky pro širokou veřejnost a cílené aktivity pro různé věkové skupiny, budou zde pořádány příměstské tábory a další aktivity. Tyto nové prostory budou sloužit také jako další klubovny, jež bylo nutné zajistit pro větší počet dětí, které od září 2018 navštěvuje skautské oddíly.

Celý náš příběh s dobrým koncem by neměl šanci, kdyby se nesešla celá řada okolností, trocha náhody, ale značného úsilí místních skautských dobrovolníků, rodičů, ale také kdyby mosteckým skautům nepomohlo ústředí či Skautská nadace a v neposlední řadě by se nic nestalo, kdyby snahu vyjít vstříc skautů také původní majitel objektu – spol. Innogy Česká republika, a. s.

Velké rekonstrukce, opravy a úpravy v roce 2019 – 3.fáze (k 31.12.2019)

 • Ve skautském domě byla kompletně rekonstruována a vybavena nová kuchyň (financování: vlastní zdroje, podpora Junáka)

 • Bylo opraveno kalové čerpadlo v jímce objektu (financování: podpora Junáka)

 • Proběhl klubovny oddílu Šídel z důvodu zvětšení kuchyně (financování: vlastní zdroje)

 • Byl vyměněn bojler na ohřev teplé vody (financování: spol. Severočeská teplárenská, NET4GAS, Statutární město Most)

 • Financovali jsme úpravu a opravu tepelné regulace v kotelně objektu, došlo k výměně regulace, ventilů a zařízení (financování: spol. Severočeská teplárenská, NET4GAS, Ústecký kraj)

 • Pořídili jsme termostatické ventily pro regulaci a ovládání topných těles (financování: spol. Severočeská teplárenská, NET4GAS, Ústecký kraj)

 • Změna umístění šatny a zázemí pro celý dům, instalace botníků (financování: vlastní zdroje)

 • Došlo ke zvětšení vstupního zádveří při vstupu do Skautského domu (financování: vlastní zdroje)

Děkujeme za pomoc

Innogy, spol. s. r. o

Společnosti Innogy, spol. s. r. o s rychlým jednáním a dobrou odezvou na naše potřeby, přání a za poskytnutí finančního příspěvku na rekonstrukci hygienického zázemí

Skautská nadace Jaroslava Foglara

Skautské nadaci Jaroslava Foglara (Ivo Brzobohatému, Tomáši Šídlovi) za VÝJIMEČNOU pomoc spojenou se získáním kluboven, konzultací možného financování, podporou v získávání drobných darů

Bořek Slunéčko

Bořku Slunéčkovi (hospodářskému zpravodaji Junáka) za pomoc s řešením financování celého projektu

Josef Výprachtický

Josefu Výprachtickému (Starostovi Junáka) za pomoc s řešením nutných jednání se společností Innogy, za konzultace a za jeho starost a podporu

United energy, a.s.

Společnosti United energy, a. s. za poskytnutí finančního příspěvku na rekonstrukci

Severní energetická, a.s.

Společnosti Severní energetická, a. s. za poskytnutí finančního příspěvku na rekonstrukci hygienického zázemí

Statutární město Most

Statutárnímu městu Most za poskytnutí finančního příspěvku na řešení nenadálé situace

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání Most

Soukromé střední škole pro marketing a ekonomiku podnikání, spol. s. r. o. za vstřícnost a trpělivost s aktivitami přestěhování a sestěhování našeho materiálu a majetku do prostoru skladu a do nových prostorů

Rotary club v Mostě

Členům Rotary clubu v Mostě a v ČR, členům Rotarack clubu v Mostě za konzultace a podporu

Skauti Most

Všem členům střediska za velké úsilí, které vynakládají do řešení celé situace. Množství dobrovolnických hodin věnovaných skautskému hnutí a jeho myšlenkám, které se mnohonásobně navyšuje tím, jak je nutné celou situaci řešit.

D E L F Y s. r. o.

Společnost D E L F Y s.r.o. je dodavatelem stavebního materiálu pro všechny stavebníky a obchodní firmy. Delfy staviva nabízejí stavebniny od všech známých výrobců, vč. rozvozu zakoupeného materiálu na stavbu.

Jsme přesvědčeni, že jedině společnými silami (síly dospělých členů střediska, síly rodičů dětí, síly našich přátel, známých a podporovatelů) dosáhneme dobrého výsledků a vybudujeme zázemí pro skautské hnutí v Mostě na dalších několik desítek let.

 Děkujeme Vám za jakoukoli pomoc, spolupráci a podporu!

Plánované projekty

V následujících týdnech a měsících nás čeká, aneb plánujeme a připravujeme a můžete nám pomoci

 • Dokončení rekonstrukce a oprav nových prostorů v objektu domu

 • Celoroční údržba celého areálu (v zimě sněhový úklid, v létě sekání trávy)

 • Průběžné získávání potřebných finančních prostředků pro koupi a provoz (cca. 300 tis ročně)

 • Předkládání dotačních a grantových žádostí s cílem získat prostředky na financování celého objektu, našeho záměru i nejrůznějších oprav

 • Vybudování úložného prostoru nad vstupními schody – dřevěný nástavec nad schody

 • Vybudování úložného prostoru – dřevěný nástavec a regály v garáži č. 3 a č. 5

 • Stavba dřevěného altánu – venkovní posezení pro rodiče, venkovní klubovna a zázemí

 • Vysázení živého plotu okolo areálu

 • Oprava nejnutnějších vad na fasádě objektu

 • Ošetření parapetů a okapů

 • Osazení oken žaluziemi/roletami (na JV straně)

 • Vstupní brána do objektu – výměna motoru a zajištění bezdrátové obsluhy

 • Osvětlení ve společných prostorách (předložen grant na ČEZ)

 • Výměna střešních oken (16 ks)

 • Oprava čerpadla (do 15.5.2019, získaná podpora Junák – český skaut, z. s.)

I nadále naši snahu vybudovat zázemí, nejen pro Skauty v Mostě, můžete podpořit! A to finančním darem. Děkujeme za pomoc.

 

Fotogalerie