Co je vlastně Skauting

Skauting je příležitost pro děti a mládež. Příležitost rozvíjet se, poznat nové věci, potkat nové kamarády. Příležitost žít naplno, bavit se a zároveň získat důležité dovednosti do života. Skauting – to jsou kamarádi, přátelé a společenství lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty.

Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno. Být aktivní a najít vlastní místo ve světě. Skauting je příležitost rozvíjet nejen sebe, ale i své okolí.
Skauti a skautky se snaží tvořit lepší svět tím, že berou vlastní život do svých rukou.

Skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí – prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností.

Junák – český skaut, z. s. sdružuje 64 tisíc dětí a mladých lidí a je tedy největší výchovnou organizací v republice. Zároveň je členem mezinárodních skautských organizací WOSM a WAGGGS. (převzato ze skaut.cz)

Skauting v Mostě

Naše skautské středisko Oheň je organizační jednotkou Junáka – českého skauta, která působí v Mostě.

Našim cílem je poskytnout dětem plnohodnotný program, zaměřený na všestranný rozvoj osobnosti. Scházíme se každý týden ve Skautském domě, jezdíme na víkendové i delší výpravy. Každý rok pořádáme jarní i letní tábory. Některé akce jako karneval, mikulášská besídka a jiné jsou přístupné i rodičům. Sídlíme ve skautském domě na okraji města, v ulici Slovenského národního povstání 1191 v Mostě.

To vše je Skauting. Přidej se k nám! Stačí napsat některému z vedoucích oddílů.

Ladislav Vrabec – Láďa
vedoucí 1. oddílu Dravci
vrabec.lada@gmail.com

Monika Winterová – Chytro
vedoucí 1. dívčího odd. Šídla
monika.winterova@gmail.com

Filip Raboch – Filda
vedoucí 6. oddílu Čtyřlístek
filip.raboch@skaut.cz

Alena Jiráková – Sirka
vedoucí 7. a 9. oddílu
alena.jirakova@skaut.cz

Michal Tarant – Majkl
vedoucí 10. oddílu Rytíři
michal.tarant@skaut.cz

Ivana Tarantová – Aifelovka
vedoucí 8. oddílu Uroboros
aifelovka@gmail.com

Anna Dobiášová – Pírko
kontaktní osoba RR Kmín
anicka.dobiasova@gmail.com

Petra Kubíková – Tkanička
vedoucí 13. oddílu Fénix Rakovník
petkana@centrum.cz

Středisková rada

Úkolem střediskové rady je podporovat a koordinovat činnost jednotlivých oddílů, zejména pomáhat jim po stránce administrativní, materiální a výchovné. Středisko pořádá společné akce pro všechny oddíly střediska, pro rodiče, případně i pro veřejnost.

  • Skautské středisko má delegovanou právní subjektivitu a je samostatnou právnickou osobou.

  • Středisková rada se schází jednou až dvakrát za čtvrt roku v klubovnách jednotlivých oddílů střediska.

  • Středisková rada je volena každé 3 roky.

Michal Tarant – Majkl
vedoucí střediska

mobil: +420 773 569 142
e-mail: michal.tarant@skaut.cz

Filip Müller – Růžek
zástupce vedoucí střediska

e-mail: filip.muller@gmail.com

Václav Rous – Venca
volený člen střediskové rady – hospodář střediska
rous.vaclav@skaut.cz

David Malát – Králik
volený člen střediskové rady
david.malat@skaut.cz

Tereza Hotová Kraitlová – Kapuca
volená členka střediskové rady
kraitlova.tereza@gmail.com

Veronika Dobiášová – Verunka
volená členka střediskové rady
dobiasovaveronika@seznam.cz

Zuzana Sýkorová – Lachty
volená členka střediskové rady
sykorova17@gmail.com

Tereza Chrvalová – Chrvi
volená členka střediskové rady
chrvalkas@seznam.cz

Junák nebo Skaut?

Taky jste se nejednou zarazili nad tím, co je správně? Zda junák nebo skaut? Správnou odpovědí jsou obě varianty!

Když byl založen český skauting v roce 1912, jeho tehdejší zakladatel Antonín Benjamín Svojsík hledal vhodné označení, které by vyjádřilo specificky českou a slovanskou povahu našeho skautingu. Slovanské slovo junák vyjadřovalo mnohé z toho, co měl pro lidi znamenat skauting: mládí, odvahu a sílu, vzor toho nejlepšího pro mladého člověka. Dnes už je význam slova obestřen mlhou a pro mnohé zní poněkud staromódně a proto se dnes více používá původně anglický název skaut. Takže junák je původně český ekvivalent pro mezinárodní označení skaut.

Revizní komise

Je kontrolním orgánem střediska.

Revizní komisi tvoří předseda a dva členové. Jedná se o nezávislé kontrolní orgány a členové komise nesmí být členy střediskové rady, mají pouze poradní hlas. Revizní komise sleduje dodržování celé řady předpisů. 

  • Kontroluje hospodaření oddílů a střediska

  • Kontroluje plnění usnesení rady

  • Kontroluje plnění rozpočtu oddílů i střediska

  • Vede evidenci a úschovu dokumentace spojené s hospodařením

Michael Bosák – Perníček
předseda střediskové RK

e-mail: bosak.michael@gmail.com

Tomáš Novotný – Čaryfuk
člen střediskové RK
tomas.novotny@skaut.cz

Lenka Viktorová
člen střediskové RK
lenka-viktorova@seznam.cz