Oslavy 100 let od založení prvního skautského oddílu na Mostecku

V minulých dnech si skautské oddíly v Mostě, Litvínově, Lounech i v Rakovníku připomínali významné jubileum. Uběhlo 100 let od doby, kdy v regionu Mostecka, začal fungovat první skautský oddíl. Největší akcí spojenou s oslavou 100 let bylo společné setkání skautů z okresu Most na Benediktu, které se uskutečnilo 13.9.2020. Okresní rada Junáka v Mostě pak v uplynulých týdnech vydala publikaci „Almanach skautingu na Mostecku 1920 – 2020“ zahrnující množství historických fotografií a textů mapující právě 100 let od vzniku prvního skautského oddílu na Mostecku.

Z historie

„Skauting uvedl do života české mládeže profesor tělocviku Antonín Benjamin Svojsík roku 1912. V krátké době však skautské hnutí narazilo na potíže, způsobené první světovou válkou. Mimo Prahu vznikaly skautské oddíly pod vlivem přednášek A. B. Svojsíka.

První zmínky o skautingu na Mostecku sahají do roku 1917, kdy v Mostě začíná fungovat židovský skautský oddíl. Činnost svazového skautingu se na Mostecku datuje k roku 1920, konkrétně začala v Lomu u Mostu.  Dodnes je na lomském hřbitově skautský pomník Antonína Novotného – prvního skautského vůdce, který utonul při záchraně tonoucího skauta.

Mostecko spadalo nejdříve do župy Vrchlického (Lounsko) a postupem času do župy (nyní kraje) Přemysla Oráče. Vznik skautské župy Přemysla Oráče byl specifický díky složení obyvatelstva v pohraničí, kde převládalo německé obyvatelstvo.“

Skauting byl třikrát zakázán – jednou kvůli německému fašismu (1938-1945) a dvakrát vlivem komunismu (1948-1968 a 1970-1989). Pokaždé však skauting vstal z popela jako bájný pták Fénix a nevzdal se, a tak nyní můžeme historicky slavit již 100 let skautingu na Mostecku.“

Stávající novodobé období je prozatím historicky nejúspěšnější (a nejen v Mostě)

Po 100 letech fungování je dnes možné s jistotou říct, že skauting je v Mostě a dalších městech dobře zakořeněný. Skautský okres Most zahrnuje oblast/regiony Litvínovska, Mostecka, Lounska a Rakovnicka (jde o významnou část historické skautské župy Vrchlického), zastřešuje působení celkem 14 skautských oddílů ve zmíněných městech. Celkem pak v okrese Most skautuje 424 členů.

Oslava 100 let skautování proběhla 13.9.2020 na Benediktu

V sobotu 13.9. se v areálu na Benediktu sešli skauti a skautky z okresu Most, aby si společně připomněli bohatou historii skautského hnutí na Mostecku. Součástí akce byly aktivity a soutěže pro nejmladší a pro rodiny s dětmi, odpoledne se pak uskutečnily sportovní turnaje skupin a oddílů ve fotbale, ale také v lakrosu a ringu. V rámci akce bylo možné si vyrobit vzpomínkové butony, získat historická razítka a v rámci zahajovacího ceremoniálu akce došlo k „pokřtění“ zmíněné publikace „Almanach skautingu na Mostecku 1920 – 2020.“

Vzpomínkové setkání i vydání publikace podpořilo Statutární město Most.

Publikace „Almanach skautingu na Mostecku 1920 – 2020“

V rámci významného jubilea byla vydána publikace mapující historii a kořeny skautského hnutí na Mostecku. A to díky mravenčí práci Tomáše Novotného a shromažďování materiálu zahrnující jak v informace z obcí (které mnohdy dnes již neexistují), tak skrze dobové fotografie získané od mnoha lidí nebo z archivních materiálů Junáka či z dochovaných kronik či vzpomínek.

Kontakty na skauty v okrese Most