1. oddíl Šídla

Oddíl světlušek a skautek z mosteckého skautského střediska. Do oddílu chodí děvčata, která navštěvují 1. až 5. třídu základní školy (možnost přestupu z oddílu Medvíďat – dívky), což jsou světlušky. Dále do oddílu patří skautky, které navštěvují 6. třídu ZŠ až 4. ročník SŠ.

U světlušek je možnost chodit do jedné šestky (Ledňáčků). Šestka Ledňáčků má schůzky každé úterý od 16 h. do 18 h.

Skautky jsou rozděleny do dvou družin. Družina Poštolek (mladší) i družina Sojek (starší) mají schůzky ve středu od 16 h. do 18 h.

Program oddílu je přizpůsoben potřebám a věku dětí. Od září do června se dívky schází každý týden na družinových schůzkách, každý měsíc podnikají víkendové či jednodenní výpravy. V programu oddílu nechybí specifické akce jako je florbalový turnaj, střediskové setkání, Vánoce v klubovně, Betlémské světlo i účast na celostátních akcích nebo na postupových závodech. Na jaře vyjíždějí na týdenní jarní tábor, v létě potom na čtrnáctidenní tábor.

Dívčí oddíl pro všechny holky od 7 do 18 let.

Schůzky oddílu

Světlušky: ÚTERÝ 16:00 – 18:00 ( klubovna č. 5)

Skautky: STŘEDA 16:00 – 18:00 (klubovna č. 8)

Klubovny: Skautský dům, SNP 1191, Most 434 01

Vedení oddílu

Monika Winterová (Chytrolín)
vedoucí oddílu

mobil: +420 724 637 015
e-mail: monika.winterova@skaut.cz 

Z akcí, táborů a výletů