I přes nepříznivé podmínky pro tradiční fungování skautských oddílů je členská základna střediska opět o něco vyšší. Mostecké skautské středisko má k 31.1.2021 celkem 262 členů. To je o 7 více než v minulém roce. Ve středisku začal na podzim minulého roku působit také zcela nový oddíl. Celkem je tak ve skautském středisku v Mostě registrováno 9 oddílů.

V Mostě (a v Rakovníku) skautuje opět o něco víc kluků a holek. V posledním roce se k nám přidalo i několik dospělých dobrovolníků a založili jsme také nový oddíl. A je to opět, poněkolikáté za sebou, největší nárůst od roku znovuobnovení činnosti Junáka v roce 1990. Středisko je také největším skautským střediskem v Ústeckém kraji.

To vše v nepříliš ideální době a v obtížných podmínkách, kdy nemůže probíhat plnohodnotný program. To vše díky skvělým a obětavým vedoucím, kterým patří velké poděkování za přípravu programu „na dálku.“ Snad se vše brzy změní a slíbené schůzky, výpravy nebo víkendovky, akce a tábory, nebudou jen na papíře v plánech nebo on-line, ale budou skutečné!4

Děkujeme také všem rodičům, za projevenou důvěru, za přízeň a podporu!

Ke konci ledna každého roku, tak jako v jiných organizacích, dochází k registraci členů. A mostečtí skauti mohou říct: „Je nás opět nejvíce v celém kraji a nejvíce ve více jak stoleté historii skautského hnutí v Mostě.“

Některý ze šesti skautských oddílů v Mostě tak letos navštěvuje více jak 220 dětí, o které se stará a program pravidelně připravuje čtyřicítka vedoucích, dospělých dobrovolníků. Skautů v Mostě je tak v roce 2020 celkem 262.

Rok 2020 byl po všech stránkách jiný. Skautská činnost, tak jako většina dalších činností, byla z velké části omezena či pozastavena. Stihl se jen zlomek z pravidelných aktivity skautských oddílů. Skauti se ale zapojili do mnoha jiných – probíhal a probíhá program na dálku, šili jsme roušky, roznášeli nákupy, malovali pohledy pro seniory. Ti starší (roveři) pak pomáhají na Covidových odděleních, popř. v nemocničních zařízeních.

Zájem o skautování nás velice těší a to i v tomto těžkém období. Zároveň jsme si vědomi, že na nás také klade vysoké požadavky – udržet a zvyšovat kvalitu našeho programu, vychovat a vzdělat dostatek odpovědných a kvalifikovaných vedoucích, držet krok s dobou a nabízet dětem dobrodružný, zajímavý a moderní program. To vše aktuálně „jen“ na dálku. Jakmile to ale bude možné, jsou oddíly připravené naplno obnovit svou činnost, mají připravené schůzky, víkendové výpravy a plánují také letní prázdninové aktivity – tábory, vzdělávací kurzy.

Mostecko ale nejsou jen „mostečtí“ skauti. Skautská střediska a oddíly, sdružená v rámci tzv. „Skautského okresu Most“ fungují také v Litvínově, Meziboří, v Lounech a v Rakovníku. Celý okres pak v roce 2021 také člensky roste a zahrnuje celkem 432 skautů a skautek, kluků a holek, které zaujal program skautských oddílů.