Skautů v Mostě nebylo nikdy více …

S novým rokem zahajují mostečtí skauti svůj druhý rok v nových klubovnách a v novém místě svého působení. A začínají s mnoha novými členy. Dokonce s největším množstvím členů v novodobé porevoluční historii.

Každoročně dochází v lednu k jakémusi sčítání, k registraci členů. V roce 2018 navštěvovalo některý ze 4 dětských oddílů působících pod střechou mosteckého skautského střediska 154 členů. A letos je to o bezmála čtyřicítku více, konkrétně 192! V roce 2018 vznikly také nové dva dětské oddíly a další, oddíl pro starší skauty – rovery, vznikne v roce 2019.

Celkově pak v regionu skautského okresu Most působí 3 střediska (v Mostě, Litvínově a v Lounech), nově působí oddíl také v Rakovníku, skautský okres Most zahrnuje celkem 341 členů.

Nové skautské klubovny v Mostě již rok a půl fungují ve vlastní budově bývalého objektu plynáren v ulici Slovenského národního povstání č. p. 1191. Program všech oddílů běží od pondělí do čtvrtka od 16 hod do 18 hod, v případě zájmu je možné se ke skautům, v některých oddílech, stále přidat.

V roce 2019 připravují oddíly mosteckého střediska hned tři jarní a čtyři letní pobytové klasické skautské tábory, ve spolupráci s Centrem Radost a ZO OS Kovo Buzuluk Komárov pak dalších 11 příměstských táborů v Mostě, pobytových tematických táborů pro kluky a holky na Kálku či tradiční čtrnáctidenní tábor ve Smetanově Lhotě (1.turnus).

Podstatou celoroční skautské činnosti jsou nejen pravidelné dvouhodinové schůzky v našich klubovnách (těch se koná týdně více jak 15) nebo ve venkovním prostředí, ale také velmi oblíbené víkendové jednodenní či vícedenní výpravy do přírody. Jen za poslední dva měsíce vyrazily mostecké oddíly do Stvolínek, na Novou Ves v Horách, do Prahy, Ústí nad Labem, Karlových Varů. A to je hlavní náplní a tématem skautského roku 2019 v Mostě – rozvoj oddílové činnosti a pestrý a atraktivní  program pro své členy. V plánu je po celý rok 2019 několik desítek víkendových akcí, v zimních měsících do blízkých skautských základen v regionu (např. Tisá, Kadaň, Chomutov, Neštěmice či Litoměřice, v letních měsících pak skauti vyrazí do přírody, pod stan či na puťáky – do Krušných hor, do Nejdku, na Svahovou či k Berounce pod Křivoklát.

Poměrně pestrou nabídku aktivit připravujeme také směrem k veřejnosti. Tak jako v minulých letech se budou oddíly střediska prezentovat v rámci Mosteckých slavností v září, při příležitosti Dne dětí v červnu nebo například ve spolupráci s dalšími organizace sdruženými a působícími v Komunitním plánu města Mostu, tj. v rámci akcí Říjen pro neziskovky, Květen pro veřejnost nebo Mostík.

Na podzimní část roku připravujeme několik akcí spojených s připomenutím 30 let od znovuobnovení činnosti skautského hnutí v republice. Uskuteční se také celokrajská akce s názvem Mostecký sandál, třetím víkendem bude pak pokračovat tzv. rádcovský kurz, který je zaměřen na vzdělávání a rozvoj dovedností starších skautů, kteří působí při vedení oddílů. V jednání je ale také celá řada mezinárodních aktivit – spolupráce se skautským oddílem v Meppelu (město Most je partnerským městem), v květnu pak vyrazí nejstarší skauti na celoevropské skautské setkání Intercamp v Belgii.

Konec roku bude opět ve znamení stále se rozšiřující tradice s předáváním Betlémského světla. Tisíce domácností na obou stranách Krušných hor rozzáří Světlo pohody a klidu, které k Vánočním svátkům patří. Ještě před koncem roku se všechny oddíly mosteckého střediska sejdou na akci Vánoce v klubovně.

Svůj díl času zabere skautským vedoucím a dobrovolníkům péče a provoz Skautského domu, který je plný téměř každý den (více jak 20 akcí v týdnu, víkendové pobyty skautských oddílů nejen z našeho kraje, vzdělávací aktivity, aktivity a kroužky Centra RADOST a příměstské tábory v době prázdnin). V plánu je v roce 2019 investice do rekonstrukce topného systému, sytému teplé vody a výměna termoregulačních hlavic topení v celém objektu tak, aby byl zaručen tepelný komfort. Opravy a brigády, v průběhu celého roku, budou zaměřeny na péči o celý areál, kdy přijde vhod jakákoli pomocná ruka – ploty, zídky, vrata, omítky či pravidelné sečení trávy a ostatní údržba. Z větších rekonstrukcí a investic se v roce 2018 podařilo, díky podpoře mnoha institucím a firem, vyměnit v celém objektu Skautského domu stará okna za nová plastová a vybudovat a rekonstruovat celkové sociální zázemí v celém areálu.