Registrace členů střediska 2020

S nadcházejícím rokem v naší organizaci vždy dochází k registraci všech jejích členů. Nejinak tomu bude i v roce 2020, v našem středisku. Registrační poplatek zůstává pro rok 2020 opět stejný, tedy ve výši 1400,- Kč / člena.

Registrační poplatek slouží k zajištění základního chodu organizace. Z registračního poplatku 1400,-Kč zůstane našemu středisku pro běžný celoroční chod na jednoho člena necelých 1050,- Kč, zbytek se odvádí na vyšší organizační jednotky (okresní a krajské rady) a na ústředí Junáka do Prahy. Výše registračního poplatku je mimo jiné dána výdaji za nájem a energie (el. energie, teplo, voda) v prostorách, které máme nově k dispozici, dále z něj hradíme běžnou údržbu a opravy nového skautského domu, který se nám podařilo získat v dubnu 2018 do svého vlastnictví. Registrační poplatek je možné zaplatit ve dvou variantách. Mimo varianty jednorázového uhrazení lze také registraci zaplatit ve dvou „splátkách“: 700,- nyní, nejpozději do 28. 1. 2020 a zbytek, tj. 700,- Kč, do konce října 2020. Registrační poplatek vybírají vedoucí jednotlivých oddílů.

Stručně varianty registračního poplatku pro rok 2020:

• Varianta 1. – půlená registrace = 700,- v lednu 2020 a 700,- v říjnu 2020.

• Varianta 2. – celková registrace = 1400,- v lednu 2020 /PREFERUJEME TUTO VARIANTU/

Registrační poplatek je možné hradit pouze hotově.
Registrační poplatek (resp. jeho první část) je potřeba odevzdat nejpozději do 28. 1. 2020 dle pokynů v jednotlivých oddílech našeho střediska. V registračním poplatku je zahrnuto i hromadné pojištění členů Junáka na všech jeho akcích, pokud jsou schváleny střediskovou radou příslušné organizační jednotky (střediska). Dále je v registračním poplatku zahrnutý bonus ve formě spolkového časopisu – časopisu pro děti (5 čísel/rok). POZOR! V registračním poplatku není zahrnuta roční jednorázová platba za členství v STS (skautská telefonní služba), resp. za členství v projektu Skautská energie (levnější plyn a elektřina pro domácnosti) a není v něm zahrnuta platba za členskou kartu.

Děkujeme za spolupráci,

Michal Tarant – Majkl (vedoucí střediska) a Filip Muller – Růžek (zástupce ved. střediska)