Nový školní rok bude nabitý programem

Od poloviny září začínáme naplno! V Mostě i v Rakovníku.

Od září 2019 se každý týden ve Skautském domě v Mostě koná 14 skautských schůzek a 9 kroužků Centra Radost Most.