Mostečtí skauti navštívili partnerský Meppel a tamní skauty

V minulém týdnu vyrazili mostečtí skauti do partnerského města Mostu, do holandského Meppelu. Připojili se tak k mnoha kontaktům letitého partnerství obou měst a navštívili místní skauty, se kterými prožili několik dnů naplněných společnými aktivitami a programem zaměřeným na poznávání Meppelu, blízkého či vzdálenějšího okolí.

Patnáctka mosteckých skautů, starších roverů a dospěláků vyrazila koncem října do holandského Meppelu. Navázali tak recipročně na vzájemnou spolupráci mosteckých a meppelských skautů, která započala v minulém roce, kdy skauti a skautky z Meppelu navštívili letní tábory mosteckých skautů, pobyli v Mostě a zahájili tak, věříme, vzájemnou budoucí spolupráci.

Díky podpoře Statutárního města Mostu mohla proběhnout letošní návštěva mosteckých skautů v Meppelu. Ta se odehrála o podzimní prázdniny. Náplní pětidenního pobytu bylo především komunikace a společné aktivity, poznávání Nizozemí – návštěva Amsterodamu, národního parku nebo „Hoge Veluwe“ či tzv. „holandských benátek“ – městečka Giethorn. Městečko Giethorn má místo ulic kanály. Holanďané tu vytvořili idylické městečko přímo na vodě.

Stejně jako mostečtí skauti na svém táboře si ti holandští ve svém prostředí připravili množství aktivit, ochutnávku národního jídla, rukodělné aktivity a další zajímavý program.

Obě strany se shodly, že by rádi v navázané spolupráci pokračovali a vidí v ní velkou přidanou hodnostu spojenou s bouráním komunikačních bariér, vzájemné poznávání a rozvoj společného partnerství.