Je nám třicet! Byla, je a bude to stále jízda :D

V lednu 1990, tedy před třiceti lety, se i v Mostě začala, po prosincových sametových událostech, rychle formovat obnova skautského hnutí v Mostě. Začala probíhat první setkání budoucích vedoucích a dalších činovníků, v dnes díky seriálu „Most“ známé, mostecké Severce. Po prvních setkáních dochází k obnovování činnosti jednotlivých oddílů či k zakládání oddílů nových. Činnost a program se rozjíždí naplno, po nucené dvacetileté „přestávce“ způsobené zákazem činnosti skautského hnutí v roce 1970.

Skautům došel dech a prvotní nadšení

Za rychlou obnovu činnosti mosteckých skautských oddílů a jejich činnost může nejen p. Vlastimil Reiner – Robin a lidé, kteří s ním na této věci od prvních hodin po sametové revoluci spolupracovali. Obnova činnosti a s tím spojené budování potřebného zázemí v podobě získávání kluboven, zajištění materiálního zabezpečení chodu oddílů a prvních táborů nebylo jistě nic jednoduchého. A také původní nadšení činovníků z počátku 90 let postupně opadávalo, a tak jako i jinde na v jiných místech po celé republice, i v Mostě, se začaly objevovat nejrůznější obtíže, úbytek členů a neshody. V Mostě se po roce 1990 uskutečnilo velké setkání skautů, tzv. jamboree, skauti začali spolupracovat s mnoha organizacemi a zapojovali se do veřejného života ve městě. Ukázalo se však, že rozjezd fungování byl v nadšení velmi rychlý a že na mnoha pomyslných frontách postupně docházel dech. Druhá polovina devadesátých let byla pro mostecké skauty krizová, přišly tehdy o své klubovny, prožívali personální krizi i nezájem veřejnosti, dětí a rodičů.

Zlom přišel na přelomu století

Vše se ale začalo obracet k lepšímu v první polovině nového století, kdy dorostla nová generace, která začala postupně přebírat odpovědnost a řízení oddílů i celého střediska. Postupně tak mostečtí skauti začali vyrážet za zkušenostmi na nejrůznější skautské kurzy a akce a přinášet tak získané zkušenosti zpět, vznikl oddíl pro starší skauty a skautky – roverský kmen, jež začal realizovat řadu později velmi oblíbených místních i regionálních akcí (např. Mostecké Botičky, Skautský hokejový turnaj, aj.), členové kmene se aktivně podíleli na řízení střediska i celého skautského okresu. A tak je tomu dodnes.

Stávající období je prozatím historicky nejúspěšnější (a nejen v Mostě)

Po třiceti letech fungování je dnes možné s jistotou říct, že skauting je v Mostě dobře zakořeněný. Některý ze sedmi oddílů mosteckého střediska, jež nyní druhým rokem využívá svůj vlastní objekt pro svou činnost, navštěvuje nejvíce dětí od roku 1989 – aktuálně v lednu 2020 se jedná o více jak 210 dětí, pro které připravuje program bezmála třicítka dospělých dobrovolníků, vedoucích či rádců, kteří vedou jednotlivé oddíly či družiny. V roce 2020 připravuje středisko rozjezd fungování dalších dvou oddílů, protože poptávka po členství v nich je (tak jako v jiných městech) velká. V roce 2019 se uskutečnilo bezmála pět stovek nejrůznějších pravidelných schůzek, víkendových výprav a akcí, prázdninových táborů či vzdělávacích akcí, kurzů, brigád a dalších setkání. A nejinak tomu bude v letošním roce, který je pro mostecké skauty třicátým po znovuobnovení.

Jaký bude rok 2020?

Pravidelné týdenní schůzky, víkendové výpravy, jarní a letní tábory nebo třeba sportovní turnaje, vlastní skautský ples, krajské závody vlčat a světlušek či připomínka 100 let skautingu na Mostecku nebo rozjezd fungování dalších dvou dětských oddílů. To jsou hlavní plány na rok 2020, který právě začíná. V roce 2020 se také uskuteční další ročník Rádcovského kurzu Heštek, budeme realizovat celostátní vzdělávací akci učenou pro začínající vedoucí a vyrazíme opět do holandského Meppelu.

Již v lednu proběhne více jak desítka oddílových a družinových výprav do terénu. Únor patří skautkám, každoroční Den zamyšlení připadá na 22. 2. a je tradován v celém světě jako připomenutí narození zakladatelky dívčího skautingu Olaf Baden-Powell. Skautky si tak na celém světě připomínají svou minulost a zamýšlejí se nad možnostmi podpořit snahu o lepší žití na našem světě. Únor ale začne jarními tábory, které jednotlivé oddíly budou trávit týdenními pobyty na (nejen) skautských základnách v Plzni, Nových Hradech či v Orlických horách.

Podstatou celoroční skautské činnosti jsou nejen pravidelné dvouhodinové schůzky v našich klubovnách nebo ve venkovním prostředí, ale také velmi oblíbené víkendové jednodenní či vícedenní výpravy do přírody, v zimě pak navštěvujeme více či méně vzdálené skautské základny nebo klubovny v našem kraji. Na jaře tak oddíly mosteckého střediska vyrazí například do Kadaně, Klášterce, na Horní Hrad, do Kostomlat nebo Krupky, Neštěmic, Litoměřic či Roztok u Prahy.

Prioritou naší činnosti v letošním roce bude nejen pravidelná činnost, ale také práce, opravy a rekonstrukce v našem Skautském domě. Připravujeme tak stavbu venkovního altánu, úpravy okolo domu, výměnu střešních oken a další akce. Skautský dům také každý víkend od ledna do konce dubna postupně zaplní skautské oddíly z celé republiky, které jej využívají pro své víkendové akce a výpravy.

Letní prázdniny jsou vždy spojeny s tábory a bohatým táborovým programem. V letošním roce připravuje středisko celkem 5 táborů pro své oddíly a dva minitábory pro nejmladší Medvíďata. Ve spolupráci s Centrem Radost v Mostě a LDT Smetanova Lhota se dále uskuteční více jak desítka příměstských či pobytových táborů určených široké „neskautské“ veřejnosti. Letní prázdniny tak budou opět velmi nabité.

Poměrně pestrou nabídku aktivit připravujeme také směrem k veřejnosti. Tak jako v minulých letech se budou oddíly střediska prezentovat v rámci Mosteckých slavností v září, při příležitosti Dne dětí v červnu nebo například v rámci akce Říjen pro neziskovky či v listopadu na akci Rodina svítí Mostu.

Na podzimní část roku připravujeme několik akcí spojených s připomenutím výročí vzniku prvního skautského oddílu na Mostecku, konkrétně v Lomu. Uskuteční se tak společný den na Benediktu určený všem oddílům skautského okresu Most (oddíly z Litvínova, Mostu, Loun a Rakovníka).

Konec roku bude opět ve znamení stále se rozšiřující tradice s předáváním Betlémského světla. Tisíce domácností na obou stranách Krušných hor rozzáří Světlo pohody a klidu, které k Vánočním svátkům patří. Ještě před koncem roku se všechny oddíly mosteckého střediska sejdou na akci Vánoce v klubovně.