Čeká nás stěhování

Mimořádný sněm střediska schválil usnesení, které zavazuje vedení střediska podniknout kroky směřující k vypovězení smlouvy o výpůjčce prostorů stávajících kluboven oddílů v objektu pavilonu „D“ býv. 13.ZŠ. Důvodem je finanční náročnost související s nově stanovenou úhradou nájemného a platby za energie. Dalším důvodem pak je vznik nové soukromé základní školy „Spirála Most,“ která v těchto prostorech bude pravděpodobně zahajovat činnost v nejbližších měsících.

Čeká nás tedy stěhování. Jak to celé proběhne?

  1. K 30.6.2017 skončíme působení ve stávajících klubovnách (pavilon „D“) – bude nutné vše vyklidit a přesunout, prostory předat (věc je v jednání)
  2. Proběhnou prázdniny na táborech. V jejich závěru (poslední týden v srpnu) proběhne velká brigáda a příprava prostorů pro činnost v pavilonu „B“ školy (dnes sklad)
  3. Veškerý materiál ze skladu (pavilon „B“) bude přestěhován v průběhu května až června 2017 do skladových prostorů v bloku 734. Zbytek materiálu bude po táborech uložena tamtéž.
  4. V případě získání nového objektu bude tento plán upraven a realizován v závislosti na nových skutečnostech.

Působení v objektu býv. 13. ZŠ – od 1.9.2017 ideálně pouze v pavilonu „B“ – je při stávajících a předpokládaných finančních podmínkách možné max. 1,5 až 2 roky. Z tohoto důvodu hledáme jiné, vlastní, prostory pro naši další činnost.