V Mostě skautuje nejvíce kluků a holek z celého Ústeckého kraje

Ke konci ledna každého roku, tak jako v jiných organizacích, dochází k registraci členů. A mostečtí skauti mohou říct: „Je nás nejvíce v celém kraji a nejvíce v celé bezmála stoleté historii skautského hnutí v Mostě.“

Některý ze šesti skautských oddílů v Mostě tak letos navštěvuje více jak 210 dětí, o které se stará a program pravidelně připravuje čtyřicítka vedoucích, dospělých dobrovolníků. Skautů v Mostě je tak v roce 2020 celkem 255.

Rostoucí zájem o skautování nás velice těší. Zároveň jsme si vědomi, že na nás také klade vysoké požadavky – udržet a zvyšovat kvalitu našeho programu, vychovat a vzdělat dostatek odpovědných a kvalifikovaných vedoucích, držet krok s dobou a nabízet dětem dobrodružný, zajímavý a moderní program.

Pro vstup do našich oddílů máme v některých případech již pořadník. Nicméně v roce 2020 jsme se rozhodli (a našli potřebné síly a kapacity) založit další nový oddíl, který začne svou činnost v září letošního roku.

Mostecko ale nejsou jen „mostečtí“ skauti. Skautská střediska a oddíly, sdružená v rámci tzv. „Skautského okresu Most“ fungují také v Litvínově, Meziboří, v Lounech a v Rakovníku. Celý okres pak v roce 2020 také člensky roste a zahrnuje celkem 425 skautů a skautek, kluků a holek, které zaujal program skautských oddílů.

Tip na další informace: