Více jak 550 dětí vyrazilo o letních prázdninách na některý ze 17 pobytových nebo příměstských táborů, které pořádali nebo spolupořádali mostečtí skauti.

Více jak 550 dětí vyrazilo o letních prázdninách na některý ze 17 pobytových nebo příměstských táborů, které pořádali nebo spolupořádali mostečtí skauti. Je to nejvíce za posledních 30 let existence mosteckého skautského střediska.

Tábořiště v Nových Hamrech v Krušných horách na Karlovarsku bylo po dobu sedmi týdnů zázemím celkem tří turnusů tradičních skautských táborů. Na tábořišti se tak postupně během prázdninových týdnů vystřídalo všech pět dětských skautských oddílů z Mostu. A nebylo to vše. Mostecké skautské středisko zastřešuje od září 2019 také nově fungující oddíl v Rakovníku, který také vyrazil na svůj tábor do Velké Chmelištné na Rakovnicku.

Ve spolupráci se ZO OS Kovo Buzuluk Komárov a Centrem Radost Most se mostečtí skauti podíleli poskytnutím zázemí Skautského domu, materiálním zajištěním pro pořádání táborů či spoluvedením čtyř pobytových táborů a 7 turnusů táborů příměstských. Více jak stovka dětí tak na začátku prázdnin vyrazila na tradiční tábor ve Smetanově Lhotě na Písecku, další téměř stovka pak na Kálek na Chomutovsku a bezmála dvě stovky dětí využilo nabídku příměstských táborů pořádaných v Mostě.

Na kluky a holky čekal na táborech nabitý program. Aktivity pobytových táborů byly často zarámované celotáborovou hrou, která je postavená na dětské fantazii. Na táborech tak probíhal zlatokopecký život, pirátská dobrodružství, cestování v pohádkách či dobrodružství se sluchátkem Macha a Šebestové. Kromě toho se děti učili novým dovednostem a starali se také o samotný chod tábora. Zatápěli v kamnech, podíleli se na přípravě jídla, dřeva nebo chystají program pro ostatní. Ve všech těchto činnostech se projevují důležité principy skautingu: kluky a holky vede k samostatnosti, přebírání odpovědnosti a spolupráci ve skupině. Díky intenzivnímu programu, který kombinuje hry, sport, zábavu i povinnosti také děti snadno zapomenou na mobily i počítače.

Příměstské tábory, o které je v posledních letech velký zájem, pak nabídly dětem pestrý a atraktivní program naplněný výlety do blízkého či vzdálenějšího okolí, poznávacími exkurzemi, sportovními či rukodělnými aktivitami.

Tábory 2019 pořádané nebo spolupořádané:

Skautské letní tábory

 • dívčí oddíl Šídla (29.6.-13.7. tábor v Nových Hamrech)
 • oddíl Dravci (13.7.-3.8. tábor v Nových Hamrech)
 • oddíl Čtyřlístek a 7.dívčí oddíl Sedmikrásky (3.8.-17.8., tábor v Nových Hamrech)
 • oddíl Medvíďata (7.8.-10.8., minitábor v Nových Hamrech)
 • oddíl Rakovník (3.8.-9.8., tábor ve Velké Chmelištné )
 • oddíl RR Kmín (30.8.-2.9., puťák/vodák, Ohře)

Tábor spolupořádaný ve spolupráci se ZO OS KOVO Buzuluk Komárov

 • LDT Smetanova Lhota – 1.turnus, Smetanova Lhota (29.6.-13.7.)

Pobytové tábory Centra Radost Most

 • Pobytový tábor, Kalek (13.7.-20.7.)
 • Tábor Víly a divoženky, Kalek (21.7.-29.7.)
 • Tábor Mezi Vlky, Kalek (28.7.-3.8.)

Příměstské tábory Centra Radost Most

 • turnus (8.7.-12.7.), 2.turnus (15.7.-19.7.), 3.turnus (22.7.-26.7.), 4.turnus (5.8.-9.8.), 5.turnus (12.8.-16.8.), 6.turnus (19.8.-23.8.), 7.turnus (26.8.-30.8.)