Ústecký kraj podpořil rekonstrukci Skautského domu v Mostě

Na podzim 2017 požádalo středisko o podporu Fond nemovitostí Junáka s cílem výměny zastaralých dřevěných oken za nová plastová. To se podařilo (k výměně došlo v letních měsících 2018). Realizací této výměny došlo ale jen k polovině potřebného zásahu v objektu související s řešením tepla a tepelného komfortu. Žádostí o podporu z Fondu Ústeckého kraje jsme chtěli docílit možnost získání finančních prostředků na úpravu topného systému v našich prostorách a dokončení celého záměru (= vyřešit úniky tepla, zajistit regulaci tepla a dokončit úpravu topné soustavy osazením vhodného termostatu). To vše tak, aby byly naplněny hygienické požadavky, požadavky dětí a rodičů a chceme docílit „tepelné pohody“ v místnostech.

Realizace projektu započala v období po konci topné sezony v objektu a to: 1. Výměnou ventylů a kontrolou stavu topných těles v celém objektu; Dále pak byla objednána požadovaná sestava zařízení tak, aby byla zajištěna funkčnost jednotlivých segmentů celé soustavy. Jenotlivé místnosti objektu (a topná tělesa v nich) byly osazeny programovatelnými termohlavicemi, v objektu byly rozmístěny termostaty a osazena řídící jednotka.

Mezi hlavní výstupy projektu, které byly jeho realizací (dle projektové žádosti naplněny) lze zařadit pořízení soustavy zařízení pro automatickou regulaci vytápění objektu (= osazení místností, kde se pohybují děti a rodiče, programovatelnými termostatickými hlavicemi – min 33 ks + náhradní sada, bezdrátových nástěnných termostatů – min 8 ks + náhradní, antivandal krytů hlavic – zajištění proti zničení provozem – 29 ks, obslužného zařízení – centrální jednotka a přepínače/konfigurátory – 3 ks). Viz. přílohy této zprávy (fotodokumentace).

V budoucnu realizace projektu výrazně pomůže ušetřit na výdajích za energie, jelikož budeme moci mít topení naprogramované jen na dny či hodiny naší aktivity v prostorách, a nebudeme muset topit celé dny zbytečně. Konkrétní výsledky se projeví po první plné toplné sezóně, tedy v období 2019/2020. Skautský dům v Mostě ve školním roce 2018/2019 poskytoval zázemí pro více jak 300 dětí (nejen) ze skautských oddílů v Mostě (prostory využívá také Centrum Radost, o. p. s. Skautský dům v Mostě, mládežnické organizace z celé republiky).