Statutární město Most podpořilo výměnu bojleru na ohřev vody

Na podzim 2017 požádalo středisko o podporu Fond nemovitostí Junáka s cílem výměny zastaralých dřevěných oken za nová plastová. To se podařilo (k výměně došlo v letních měsících 2018). Realizací této výměny došlo ale jen k polovině potřebného zásahu v objektu související s řešením tepla a tepelného komfortu. Další žádostí směřovanou Statutárnímu městu Mostě jsme chtěli docílit úsporu energií a s tím spojených nákladů a snahy o úspory a zefektivnění ohřevu teplé vody v celém objektu. Při realizaci projektu bylo záměrem vyměnit morálně a technicky zastaralé zařízení s příliš velkou kapacitou (670 litrů) za nové,
úspornější, efektivnější a menší, tj. zakoupit nový, menší, bojler.

Díky získaným prostředkům na podporu činnosti a provozu jsme zafinancovali nutnou výměnu původního
ohřívače teplé vody v kotelně skautských kluboven. Původní ohřívač teplé vody byl více jak 25 let starý o objemu
670 litrů, což je pro provoz skautských kluboven značně neekonomické. V rámci úspor a dalšího fungování
skautských kluboven (celoroční provoz, provoz kuchyňky, wc, sprchy) bylo žádoucí vyměnit ohřívač teplé vody za
menší a úspornější. Jedná se, nyní, o nový vertikální kombinovaný (plyn, elektrický proud) ohřívač teplé vody cca.
o výkonu 2,2 kW s objemem 200 litrů a o nové čerpadlo na cirkulaci TV . V rámci výměny původního ohřívače teplé
vody bylo nutno provést jeho demontáž a následnou likvidaci. Realizace akce byla dokončena koncem měsíce června 2019.