Společnosti Severočeská teplárenská a United Energy podpořili mostecké skauty

Na podzim 2017 požádalo středisko o podporu Fond nemovitostí Junáka s cílem výměny zastaralých dřevěných oken za nová plastová. To se podařilo (k výměně došlo v letních měsících 2018). Realizací této výměny došlo ale jen k polovině potřebného zásahu v objektu související s řešením tepla a tepelného komfortu. Středisko požádalo o podporu společnosti United Energy a Severočeskou teplárenskou s cílem získání finančních prostředků na úpravu topného systému v našich prostorách a dokončení celého záměru (= vyřešit úniky tepla, zajistit regulaci tepla a dokončit úpravu topné soustavy osazením vhodného termostatu). To vše tak, aby byly naplněny hygienické požadavky, požadavky dětí a rodičů a chceme docílit „tepelné pohody“ v místnostech. Realizace celého záměru pomůže výrazně ušetřit na energiích, jelikož bude možnost mít topení naprogramované jen na dny či hodiny naší aktivity v prostorách, a nebudeme muset topit celé dny bez užitku. Rádi bychom touto žádostí docílili možnost získání finančních prostředků na úpravu topného systému (výměnu hlavic, termostatu) v prostorách nového Skautského domu v Mostě.

Zmíněné společnosti podpořili úpravu topného systému v našich prostorách tak, aby vše vyhovovalo jak hygienickým požadavkům, tak i požadavkům dětí a rodičů. Věříme, že díky získání prostředků a realizaci projektu se podaří docílit „tepelné pohody“ v místnostech programovatelnými termostatickými hlavicemi s centrálním systémem a termostatem. Pomůže nám to hlavně výrazně ušetřit na energiích, jelikož budeme moci mít topení naprogramované jen na dny či hodiny naší aktivity v prostorách, a nebudeme muset topit celé dny zbytečně.

Projekt výměny termostatických hlavic a výměny topného systému byl finančně podpořen dalšími subjekty – NET4GAS, Ústeckým krajem a Statutárním městem Most.