Společnost Net4Gas podpořila mostecké skauty

Na podzim 2017 požádalo středisko o podporu Fond nemovitostí Junáka s cílem výměny zastaralých dřevěných oken za nová plastová. To se podařilo (k výměně došlo v letních měsících 2018). Realizací této výměny došlo ale jen k polovině potřebného zásahu v objektu související s řešením tepla a tepelného komfortu. Chceme touto žádostí docílit možnost získání finančních prostředků na úpravu topného systému v našich prostorách a dokončení celého záměru (= vyřešit úniky tepla, zajistit regulaci tepla a dokončit úpravu topné soustavy osazením vhodného termostatu). To vše tak, aby byly naplněny hygienické požadavky, požadavky dětí a rodičů a chceme docílit „tepelné pohody“ v místnostech. Realizace celého záměru pomůže výrazně ušetřit na energiích, jelikož bude možnost mít topení naprogramované jen na dny či hodiny naší aktivity v prostorách, a nebudeme muset topit celé dny bez užitku. Rádi bychom touto žádostí docílili možnost získání finančních prostředků na úpravu topného systému (výměnu hlavic, termostatu) v prostorách nového Skautského domu v Mostě.

Mezi hlavní výstupy projektu patří zakoupení soustavy zařízení pro automatickou regulaci vytápění objektu (= osazení místností, kde se pohybují děti a rodiče, programovatelnými termostatickými hlavicemi (33 ks), konfigurátorem hlavic (1 ks), bezdrátových nástěnných termostatů (8 ks), dveřních a okenních kontaktů (52 ks), obslužného zařízení (1ks). To pomůže výrazně ušetřit na energiích, jelikož budeme moci mít topení naprogramované jen na dny či hodiny naší aktivity v prostorách, a nebudeme muset topit celé dny zbytečně.

Vzhledem k tomu, že náš projekt je zaměřen na tepelnou pohodu ve skautském domě,
skutečný přínos projektu se projeví až v topné sezóně. Je jisté že nám přinese finanční
úsporu za vytápění neboť firma co dílo realizovala potvrdila naší domněnku že původní
hlavní regulace nefungovala. Dále díky výměně ventilů, kontrole topných těles a výměně
hlavic, dosáhneme tepelného komfortu jen v místech kde potřebujeme a v čase kdy
potřebujeme.