Skautský institut v Mostě

Skautský institut rozšiřuje své působení v regionech. Most je tak po Praze, Brně, Olomouci, Plzni, Kolíně a Českých Budějovicích dalším městem, kde vznikl Skautský institut.

Poslední aprílový den, v úterý 30. 4. 2019 od 18:00, v sále Základní umělecké školy Moskevská, proběhlo zahájení a rozjezd činnosti Skautského institutu v Mostě a zároveň i úplně první, startující beseda na téma „Výzvy a návraty – Daleká cesta do Santiaga de Compostela, aneb doma je doma.“ Míra Zimmermann se vydal zcela sám na 4 měsíce dlouhou cestu ze svého domova v ČR až do dalekého Santiaga de Compostela ve Španělsku. Tzv. Svatojakubskou pouť chodí spousty lídí po celém světě, ale málokdo vychází ze svého domova. Míra nachodil nakonec 3344 kilometrů, prošel několik států, až došel do cíle! Co ho k tomu vedlo? Jak probíhaly přípravy a samotná cesta? A jaký byl návrat? Během večera se toto vše návštěvníci slavnostního zahájení činnosti „SI v Mostě“ dozvěděli.

Co vedlo partu mosteckých skautů k založení SI zrovna v Mostě?
„Mostecko je (nejen) po sociální a ekonomické stránce složitý region. Až na výjimky zde neexistují pořád žádné pevné vazby zdejších obyvatel k městu, k místu, ve kterém se vyskytují, ve kterém tráví svůj volný čas, čas s přáteli, s rodinou… Situace je daná v zárodku událostmi II. světové války, poté odsunu německého obyvatelstva, příchodu nových obyvatel, ale později opět postupnému přemisťování a vysídlování města i vesnic souvisejícího s těžbou uhlí.“ Vysvětluje za Skautský institut v Mostě David Malát, který zároveň dodává: „Dnes pak v mnoha případech neřešenými problémy, které dnes Mostecko trápí. Toto vše se stále promítá do života ve zdejším regionu. Chceme přinášet a otevírat zajímavá témata, bavit se o nich. Chceme přimět lidi vnímat složitosti a obtíže těchto témat, podpořit diskuzi, setkávání, spolupráci spektra lidí a organizací na místní úrovni. Víme, že to není cesta jednoduchá, ale bereme to jako výzvu a chceme se o to minimálně pokusit.“
Akce, které SI bude pořádat, jsou otevřené široké veřejnosti z Mostu a okolí. Na věku nezáleží, věříme, že si každý najde ten svůj program, který ho zaujme a dorazí na něj! Také nemáme jedno místo, kde budou všechny akce probíhat. Uvidíme se různě po Mostě. Jednak u nás ve Skautském domě, různě po kavárnách, sálech. Vždy bude záležet na konkrétním programu. Vysvětluje dále David Malát.
Zájemci se tak mohou těšit na diskuze se zajímavými hosty, zajímavé přednášky na aktuální témata, rukodělné workshopy nebo promítání dokumentů.
„Pobočku skautského institutu v Mostě se podařilo zřídit díky iniciativě několika dobrovolníků. Jsme rádi, že to zvládli, a že opět rozšířili skautské aktivity v mosteckém Skautském domě, který navštěvuje na 192 skautů a skautek z Mostu,“ uvedl za okresní radu Junáka v Mostě Michal Tarant.