Nadále máme potřebu hledat, vyhledávat a získávat vhodné dárcovské, sponzorské a dotační příležitosti na straně rodičů, státní správy i v soukromé sféře. Bez malých nebo větších získaných finančních prostředků se neobejdeme. Děkujeme za jakékoli nápady, tipy a náměty.