Z rozhodnutí vedení Statutárního města Mostu došlo k 31.3.2017 k prodeji objektu býv. 13.ZŠ v ul. E. Basse 1142/9 Soukromé střední škole pro marketing a ekonomiku podnikání. V prostorách námi využívaných se nový vlastník rozhodl umožnit vznik soukromé školy a školky. Z tohoto důvodu i na základě dalších skutečností jsme se rozhodli pro cestu získání vlastního objektu ve městě. V pondělí 19.6.2017 pak dosáhla svého cíle jednání mezi mosteckým skautským střediskem, Skautskou nadací Jaroslava Foglara a společností INNOGY Česká republika, spol. s. r. o. Snahou těchto jednání bylo získat objekt bývalého mistrovského okrsku RWE (dnes INNOGY) v ulici Slovenského národního povstání 1191 v Mostě pro naše potřeby. Představenstvo společnost INNOGY schválilo prodej svého objektu.