Středisko bylo v první fázi, tj. od 1.8.2017 do 31.3.2018 v objektu v roli nájemce. Koupě objektu byla realizována k 31.3.2018. Důvodem byla především nutnost vyřešení stávajících smluvních vztahů, nutnost zajistit financování celé transakce. V tuto chvíli je vlastníkem objektu Junák – český skaut středisko Oheň Most, z. s.