Výši kupní ceny v tuto chvíli nejsme oprávnění zveřejnit. Celý záměr by se však nepodařilo zrealizovat bez pochopení a projevu dobré vůle společnosti INNOGY a bez výrazné pomoci Skautské nadace Jaroslava Foglara, která zprostředkovala vlastní jednání se společností INNOGY a zajistila úvěr na nákup nemovitosti, s nízkým úrokem, který budeme v následujících cca. 18 letech splácet. A nešlo by to také bez velké podpory mateřské organizace, která poskytla bezúročnou finanční půjčku z Fondu obnovy nemovitostí Junáka, s odloženou možností splácení. Další prostředky, zejména na prvotní opravy a na nutné poplatky, přidá středisko ze svých dosavadních úspor. Je ale jisté, že kupní cena výrazně přesáhla možnosti mosteckých skautů, bylo nutné se výrazně zadlužit a bude nutné vyvinout maximální úsilí v následujících dvaceti letech tento dluh postupně splatit.