Středisko disponuje velkým množstvím majetku a materiálu. V první fázi se do nového objektu vše nevešlo. Velké množství majetku a materiálů se stále nachází v několika místnostech na býv. 13. ZŠ. Snahou je, aby do cca. 6 let od koupě celého objektu bylo vše uloženo na jednom místě.