NE! Nepočítáme v letech 2019 a 2020 se zvyšováním registračního ročního poplatku členů oddílů a střediska, který je v současné době stanoven výši 1.400,- Kč/rok. Pro další roky zvýšení nevylučujeme, nikoli však v dramatické výši.