ANO! Objekt je celkově v dobré stavu. Nicméně za posledních dvacet měsíců bylo nutné rekonstruovat sociální zázemí v celém objektu, vybudovat sprchy. Na podzim 2018 jsme převzali další část objektu, kde jsme postupně provedli rekonstrukci dalších kluboven, vybudovali jsme šatnu a místnost pro rodiče a další aktivity. Velkou výzvou byla výměna všech (!) okenních vložek a osazení oken novými, plastovými. V roce 2019 před námi stojí úkol poradit si s rekonstrukcí a úpravou topného systému, regulace topení, TUV a výměna termostatických hlavic. Ukazuje se také nutnost řešit čerpadlo v jímce. A další projekty jsou v plánu, dle schválené strategie střediska.